Penghulu Istighfar

"Allahumma anta rabbii laa ilaa ha'illaa anta khalaqtanii wa ana abduka wa anaa alaa ahdika, wawa'dika mastatha'tu a uudzu bika min syarri maa shana'tu abuu 'ulaka bini'matika alayya wa abuu 'ubizdanbii faghfirlii fa innahu laa yaghhfirudzunuu ba illa anta".

 
Copyright © Merysah Rajis (Blog Lama) | All Rights Reserved | Designed by Whitey Mommy Back to Top|Sign in